About Us

About Nepal Rural Flim Festival

नेपाल ग्रामीण चलचित्र महोत्सव

महोत्सवमा नेपाली मौलिक ग्रामीण कथावस्तुमा बनेका चलचित्र समावेश गरिनेछ ।